Principal

DR.J. JAMES JAYAPAUL, M.A.,M.L., D.L.A.L., Ph.D.,

Assistant Professors

Dr. D. Jeevarathinam,B.A., LL.M., Ph.D.

Mrs. RA. Vijippriya, M.L.

Dr.B. Muthu Kumar, B.Sc., M.L., M.B.L., Ph.d.

Physical Director In-Charge

Dr.B. Muthu Kumar, B.Sc., M.L., M.B.L., Ph.d.

Librarian In-Charge

Dr.B. Muthu Kumar, B.Sc., M.L., M.B.L., Ph.d.

GUEST FACULTY

S.NO NAME
1 Dr. R. MAHADEVAN
2 Thiru. B. ANGAYARSELVAM
3 Dr. K. ASRA SHIFAYA
4 Thiru. M. LAKSHMANA BHAARATHI
5 Dr. A. SENTHIL KUMAR
6 Dr. S. LOGANATHAN
7 Tmt. A.K. SIVA SANGARI
8 Dr. K. ELAVARASU
9 Tmt. K. SHANMUGA PRIYANKA
10 Tmt. R. KAVIYA VENI
11 Thiru. N. SYED ALI
12 Tmt. S. JAINY FRANCINA
13 Thiru. S. MICHEALRAJ
14 Tmt. M. REVATHI
15 Thiru. I. SYED THAHIR